Kruonio HAE

Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė yra vienintelė tokio tipo elektrinė Baltijos šalyse. Ji veikia tokiu principu: naktį, kuomet energetinėje sistemoje yra perteklinės elektros energijos, vanduo siurbiamas iš Kauno marių į viršutinį tvenkinį. Dieną žemyn leidžiamas vanduo suka hidroagregatus, pagamindamas iki 900 MW energijos. Įprastai dalis agregatų neveikia - jie parengti įsijungti sutrikus kitų energetinėje sistemoje esančių elektrinių veiklai. Kiti veikia pagal poreikį, taip išlygindami dėl nevienodo elektros suvartojimo atsirandančius energetinio tinklo apkrovos netolygumus bei įtampos svyravimus.
Kitaip tariant, Kruonio HAE turi kelias funkcijas - išlyginti elektros energijos vartojimo netolygumus (ji naudoja elektrą esant pertekliui ir gamina esant vartojimui), gerinti elektros energijos kokybę (kompensuoja įtampos svyravimus, palaikydama 330 kV tinklo įtampą nustatytose ribose) bei pradėti tiekti elektrą atsiradus sutrikimų energetinėje sistemoje (agregatai visu pajėgumu pradėtų veikti per kelias minutes).

Kruonio HAE sumontuoti keturi hidroagregatai (siurblys-turbina su varikliu-generatoriumi), kiekvienas 225 MW galios. Yra numatyta vieta dar keturiems agregatams - tuomet būtų galima pagaminti 1800 MW elektros energijos. Esant pilnam viršutiniam tvenkiniui, Kruonio HAE gali tiekti 900 MW galios energiją daugiau nei 12 valandų.

Idėja statyti hidroakumuliacinę elektrinę atsirado 1962 metais, statant Elektrėnų šiluminę elektrinę bei planuojant Ignalinos atominę elektrinę. Kruonio HAE pradėta statyti 1978 metais. Iš pradžių buvo suprojektuoti aštuoni 200 MW galios agregatai, viso 1600 MW. Tačiau baiminantis, jog Kauno marių vandens lygio svyravimas bus pernelyg didelis ir ardys marių krantus, buvo nuspręsta statyti keturis 225 MW galios agregatus, taip elektrinės galią sumažinant iki 900 MW. Pirmasis agregatas paleistas 1992 m. pavasarį, vasarą - užpildytas viršutinis tvenkinys bei paleistas antrasis agregatas. Trečiasis ir ketvirtasis agregatai paleisti vėliau - atitinkamai 1994 ir 1998 metais.
Kruonio HAE ketina plėstis - 2010 metais Nacionalinė energetikos strategija papildyta Kruonio HAE penktojo hidroagregato įrengimu. Naują, 250 MW galingumo agregatą planuojama paleisti 2014 m. Jis ne tik padidintų elektrinės pajėgumą, bet ir būtų ekonomiškesnis.

Kruonio HAE Viršutinis tvenkinys Kruonio HAE Kruonio HAE

Į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę važiuokite 129 keliu (KK129). Pasukite ties rodykle "Kruonio HAE". Kelio pradžioje pamatysite didžiulį apvalų KHAE ženklą. Tikriausiai jis simbolizuoja vandens transportavimo vamzdį ir atitinka tikrąjį jo dydį (vamzdžio skersmuo - 7,5 metro). Šiuo keliu privažiuosite elektrinės vartus. Anksčiau buvo galima patekti ir prie viršutinio tvenkinio, tačiau dabar teritorija aptverta ir saugoma. Ekskursijos į Kruonio HAE priimamos iš anksto suderinus su administracija (tel. +370-528-30259, el.p. khae.office@le.lt).
Jei norite pamatyti tvenkinius jungiančius vandens transportavimo vamzdžius, važiuodami 188 keliu (KK188), pasukite link Lašinių (žr. žemėlapį). Lašiniuose teks leistis nuo kalno prastu, lietaus išgraužtu, siauru keliu. Šioje vietoje patartina keliauti pėsčiomis.

Iki Kruonio HAE galite nuplaukti ir laivu (iš Kauno). Reguliarūs reisai vykdomi šeštadieniais. Laivas išplaukia 11 val. Kelionės trukmė - 3 valandos. Kaina - 20 Lt, 5-10 metų vaikams - 10 Lt, mažesniems - nemokamai. Bilietai parduodami nuo 10 val. Informacija - laivai.info (čia taip pat rasite nuorodą bilietams įsigyti internetu).

KHAE ženklas Kruonio HAE Kruonio HAE


Informacija atnaujinta 2011-12-11