Dūkštų ąžuolynas

Dūkštų ąžuolynas - senųjų Lietuvos girių pavyzdys. Tai vienas iš seniausių natūralių ąžuolynų. Čia augančių ąžuolų amžius siekia 200 metų.
Ąžuolai užauga iki 30-40 m aukščio ir iki 2 m skersmens. Pavienių medžių laja plati ir tanki, augančių miške - retesnė, kamienas tiesesnis. Ąžuolai atauga iš gilių arba atželia iš kelmų. Tai - lėtai augantis bei šviesą mėgstantis medis. Kadangi medžiai sensta, o savaiminis atsikūrimas nevyksta dėl šviesos trūkumo pomiškyje, ąžuolyno atsikūrimui turi padėti žmogus, retindamas pomiškį ar sodindamas ąžuoliukus.
Ąžuolas - svarbiausias medis baltų tautosakoje ir mitologijoje, vadintas Pažinimo medžiu, Pasaulio ašimi. Ąžuolai laikyti šventais medžiais, Perkūno (vyriausiojo baltų dievo) medžiais. Ąžuolynuose arba prie pavienių vešlių, aukštų ąžuolų buvo statomi aukurai dievams. Krivis lapų šlamėjime girdėdavo jam perduodamus dievų žodžius.

Dūkštų ąžuolyne įrengtas 2,2 km ilgio pažintinis gamtos bei mitologijos takas. Medinės skulptūros vaizduoja lietuvių legendų ir mitologijos personažus. Stenduose pateikiama informacija apie ąžuolyne gyvenančius gyvūnus bei paukščius, augančius medžius, krūmus, grybus, kerpes. Poilsiui įrengtos pavėsinės, laužavietės, suoliukai, vaikams - sūpynės.

Dūkštų ąžuolynas Perkūnas Praamžis Pikolis Vaidilutė Dūkštų ąžuolynas. Pavėsinė Dūkštų ąžuolynas. Sūpynės

Vienas iš pažintinio tako objektų - akmuo su ženklais, dar vadinamas Airėnų akmeniu. Akmens šone iškaltas lygiakraštis kryžius. Tokie kryžiai būdavo iškalami ant riboženklių. Akmens viršuje iškalti ženklai, primenantys raides ar simbolius. Egzistuoja keletas versijų, ką šie simboliai galėtų reikšti. Galbūt kažkas tokiu būdu norėjo perduoti kelio informaciją ar pažymėti susitikimo vietą. Taip pat manoma, kad tai galėtų būti runos. Dar viena versija - jog tai dviejų žmonių inicialai. Ką iš tikrųjų reiškia šie rašmenys, iki šiol nenustatyta.

Dūkštų ąžuolynas. Airėnų akmuo Airėnų akmens simboliai


Informacija atnaujinta 2008-08-15